Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Opieka nad podopiecznym w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Opisy indywidualnych przypadków
Autorzy: Ludmiła Marcinowicz, Barbara Ślusarska
Wydawnictwo: Continuo Wydawnictwo Jan Kuźma
ISBN: 9788362182671
Stron: 256
Kod ksi: CONW-0258
Cena:
42.00 zł
Opis książki
Zamierzeniem Redaktorów książki jest ukazanie zakresu i charakteru pracy pielęgniarskiej z pacjentem w środowisku zamieszkania na podstawie wybranych opisów 13 przypadków podmiotu opieki w różnym wieku i sytuacji zdrowia, w zagrożeniu chorobą oraz rozpoznania choroby czy też heterogenicznych aspektów chorób przewlekłych i niepełnosprawności. Kompleksowe podejście do zadań pielęgniarki rodzinnej, z uwzględnieniem współpracy z wieloma środowiskami wspierającymi potrzeby podopiecznych korzystających ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, to kolejne zagadnienie, które w poszczególnych przypadkach znajduje swoją reprezentację w tym opracowaniu.

Wybór analizowanych przypadków stanowi swego rodzaju przewodnik po najistotniejszych problemach pacjentów pozostających pod opieką pielęgniarki rodzinnej. Konstrukcja opisów opiera się na prezentacji wiedzy klinicznej, aspektów pielęgnowania w wybranych stanach klinicznych oraz na pełnej analizie kolejnych etapów procesu pielęgnowania. Zindywidualizowana ocena stanu pacjenta w poszczególnych opisach pozwoliła sformułować łącznie 84 diagnozy - przy użyciu systemu PES (Stan/Problem; Etiologia; Symptomy), wykorzystując katalog diagnoz ICNP(R) oraz klasyfikację NANDA. Omówienie w poszczególnych opisach jest ukierunkowane na analizę syntetyczną i myślenie refleksyjne, co daje szansę na dogłębne przemyślenie zagadnienia. Całość opatrzona jest aktualną literaturą pozwalającą zainteresowanemu Czytelnikowi na pogłębienie wiedzy w danym obszarze.

Publikacja jest skierowana do szerokiego grona praktykujących pielęgniarek rodzinnych, pielęgniarek-badaczy, nauczycieli akademickich oraz studentów pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo rodzinne jest rozwijającą się specjalizacją pielęgniarską, a na krajowym rynku księgarskim są nieliczne pozycje książkowe na ten temat. Książka dedykowana jest w sposób szczególny aktywnym zawodowo pielęgniarkom, które dążą do rozwoju zawodowego, chcą poszerzać swoje kwalifikacje, być na bieżąco
z najnowszymi wymaganiami zawodowymi w zmieniającej się rzeczywistości sprawowania podstawowej opieki nad podopiecznymi. Publikacja jest także źródłem teoretycznej i praktycznej wiedzy dla pielęgniarek edukatorów, których zadaniem jest przygotowanie pacjentów do samoopieki w różnych stanach chorobowych wymagających przewlekłego leczenia i opieki w warunkach domowych. Rozdział poświęcony dokumentowaniu opieki pielęgniarskiej stanowi przykład dokumentacji, którą można wykorzystać w pielęgnowaniu pacjenta w środowisku zamieszkania.

Całość opracowania stanowi kompendium wiedzy z praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych wskazanej do wykorzystania w kształceniu przed- i podyplomowym pielęgniarek. Ponadto, może również służyć studentom przygotowującym się do pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem metody studium przypadku. Zawartość merytoryczna poszczególnych rozdziałów jest dziełem jej Autorów. Zaletą książki jest to, że Współautorami poszczególnych rozdziałów są doświadczeni nauczyciele akademiccy, będący jednocześnie praktykującymi pielęgniarkami oraz absolwenci kierunku Pielęgniarstwo.