Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
Autorzy: Elżbieta Izabela Szczepankiewicz
Wydawnictwo: Infor PL S.A.
ISBN: 9788365887375
Stron: 0
Kod ksi: INFR-PRB1708*
Cena:
63.00 zł
Opis książki
Miesięczny przegląd nowości
- Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dotacji celowych na drogi
- Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – będą nowe sprawozdania
- Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
- Zmiany w sprawozdawczości w układzie zadaniowym
- Koniec z rozliczaniem wydatków strukturalnych – ustawa o zmianie ustawy dotyczącej perspektywy finansowej 2014–2020
- Zmiana ustawy o finansach publicznych związana z nowelizacją k.p.a.
- Zmiany ustaw dotyczących podatków lokalnych – zasady opodatkowania przy współwłasności
- Projekt zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie ułatwienia wykonywania budżetu państwa
- Planowana zmiana ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w zakresie organizacji izb oraz ich kompetencji
- Zmiany wzorów oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych

Wyjaśnienia urzędowe
- Klasyfikacja budżetowa wydatków po przekształceniu zespołu szkół w szkołę podstawową z klasami gimnazjum

Jak klasyfikować?
- Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela – paragraf 401 czy inny?
- Ubezpieczenie NNW pracowników wyjeżdżających na szkolenie – paragraf 443 czy 470?
- Odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy – paragraf 097, 069 czy 063?
- Zakup usługi serwisowej – paragraf 427 czy 430?
- Zakup dystrybutora wody z przeznaczeniem do sekretariatu – paragraf 421 czy inny?

Instruktaż
- Instruktaż – Obieg dokumentów księgowych związanych z delegacjami pracowników

Z doświadczenia księgowej
- Remont czy ulepszenie, zakup bieżący czy majątkowy

Przegląd forów internetowych dla księgowych
- Podstawa obliczania kwoty 75% odpisu na ZFŚS
- Termin spisu z natury środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym
- Dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27S
- Korekta odpisu na ZFŚS związana z likwidacją gimnazjum

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych
- Prowadzenie ewidencji na koncie 290 niezgodnie z jego treścią ekonomiczną
- Defraudacja środków depozytowych
- Naliczanie amortyzacji (umorzenia) od wartości gruntów

Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
- Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych

dodatek
- Listy kontrolne do samooceny systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych