Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Karta Nauczyciela. Komentarz
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Agata Piszko
Wydawnictwo: Infor PL S.A.
ISBN: 9788365789969
Stron: 399
Kod ksi: INFR-0124/2*
Cena:
158.00 zł
Opis książki
Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela - w tym zmiany związane z reformą ustroju szkolnego - takie jak:
- sposób rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum i szkoły, w której prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum,
- przenoszenie nauczycieli,
- skierowanie do uzupełnienia etatu,
- doprecyzowanie zapisów związanych z czasem pracy nauczycieli.

Z tego względu warto polecić tę publikację osobom zainteresowanym stosunkami pracy nauczycieli.

W opracowaniu omówiono ponadto wszelkie zagadnienia uregulowane w Karcie Nauczyciela, a mianowicie:
- obowiązki nauczycieli,
- wymagania kwalifikacyjne nauczycieli,
- awans zawodowy nauczycieli,
- nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami,
- warunki pracy i wynagrodzenie nauczycieli,
- nagrody i odznaczenia,
- uprawnienia socjalne i urlopy,
- finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- ochronę zdrowia nauczycieli,
- odpowiedzialność dyscyplinarną,
- uprawnienia emerytalne.