Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Podróż przez pory roku z kartami pracy Przewodnik dla nauczyciela
Autorzy: Alicja Tanajewska, Renata Naprawa
Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo - Józef Częścik
ISBN: 9788371348624
Stron: 136
Kod ksi: HARM-0483
Cena:
22.00 zł
Opis książki
Prezentowany przewodnik dla nauczyciela odnosi się do treści nauczania zawartych w publikacjach Alicji Tanajewskiej i Renaty Naprawy Podróż przez pory roku z kartami pracy. Karty pracy dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, cz. 1, 2, 3, 4. Przewodnik umożliwi nauczycielom: monitorowanie realizacji podstawy programowej uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym; zaplanowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla swojego ucznia oraz zapis tematów realizacji zajęć w dziennikach lekcyjnych.