Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne Dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Autorzy: Alicja Tanajewska, Renata Naprawa
Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo - Józef Częścik
ISBN: 9788371349614
Stron: 112
Kod ksi: HARM-0482
Cena:
18.50 zł
Opis książki
Publikacja została przygotowana z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, nauczycielach szkół masowych uczących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz rodzicach tych uczniów. Programy obejmują treści kształcenia zgodne z podstawą programową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skorelowane z publikacjami: Podróż przez pory roku z kartami pracy. Karty pracy dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Umożliwi to efektywne realizowanie i monitorowanie programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.