Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Wolność w prawie administracyjnym
Autorzy: Jan Zimmermann
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381074193
Stron: 567
Kod ksi: WOLT-9819*
Cena:
149.00 zł
Opis książki
Publikacja przedstawia dorobek kolejnego, siódmego już, Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Naukowego Administratywistów, które odbyło się w Krakowie w czerwcu 2016 r. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Opracowania zebrane w książce prezentują zagadnienie wolności z wielu różnych perspektyw i stanowią całość pozwalającą dobrze się zorientować co do rangi pojęcia wolności w tej dziedzinie prawa: wolności rozumianej ogólnie i filozoficznie oraz różnych partykularnych wolności, wynikających z norm prawa administracyjnego.

Praca powstała w czasie, w którym zagadnienie honorowania wartości podstawowych w życiu społecznym jest niezwykle aktualne. Jest to również czas, w którym prawnicy, jak nigdy dotąd, powinni dbać o te wartości, a także o to, żeby nie były one podważane ani niszczone. W tym właśnie czasie nie trzeba podkreślać, że szeroko rozumiana wolność należy do najbardziej doniosłych spośród nich.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowo-dydaktycznych, sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz studentów prawa i administracji.