Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Konstytucyjna ochrona pracy i praw pracowniczych
Autorzy: Adam Krzywoń
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381077705
Stron: 566
Kod ksi: WOLT-9529*
Cena:
199.00 zł
Opis książki
Publikacja zawiera analizę konstytucyjnych gwarancji ochrony pracy i praw pracowniczych, regulacji chroniących pracę jako zjawisko społeczne oraz indywidualne i zbiorowe prawa pracownicze.

Autor, omawiając ustrojową zasadę ochrony pracy (art. 24 Konstytucji), przedstawia jej konkretne rozwiązania normatywne. Są to regulacje dotyczące m.in.:
- ochrony trwałości zatrudnienia,
- prawa do minimalnego wynagrodzenia,
- prawa do wypoczynku,
- prawa do zawierania układów zbiorowych pracy,
- prawa do strajku.

Prawa te mają konstytucyjnie zdeterminowaną treść, którą musi brać pod uwagę ustawodawca, uszczegóławiając ich zakres.

Autor wskazuje, że postanowienia Konstytucji mają nie tylko charakter postulatów czy deklaracji, ale stanowią rzeczywisty instrument ochronny tak w relacji pracownik - państwo, jak i pracownik - pracodawca. Omówione w książce zasady i mechanizmy mogą być bowiem w praktyce stosowane przez pracowników (ich pełnomocników) w bezpośredniej dyskusji z pracodawcą. Mogą być powoływane przy rozwiązywaniu przez państwo sporów pracowniczych na każdym etapie postępowania.