Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
Autorzy: Marek Kuryłowicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 8381075558
Stron: 198
Kod ksi: ZAKA-01401/5*
Cena:
49.00 zł
Opis książki
Słownik ten jest zbiorem terminów, zwrotów i sentencji prawniczych, pomyślanym jako podręczna pomoc i poradnik. Zebrano w nim najczęściej spotykane i powszechnie używane w języku prawniczym pojęcia łacińskie oraz pochodzenia łacińskiego. W publikacji wyróżniono trzy części:
- pierwsza obejmuje terminy i zwroty łacińskie,
- druga zawiera wybór łacińskich sentencji prawniczych,
- trzecia przedstawia polską terminologię prawniczą pochodzenia łacińskiego.

Ta ostatnia część nie jest spotykana w innych zbiorach tego rodzaju. We wszystkich częściach zastosowany został system wzajemnych odesłań, ułatwiający poruszanie się po hasłach słownika i odnalezienie ich w każdym układzie. Ma to ułatwić zapoznanie się z terminologią prawniczą łacińską oraz pochodzenia łacińskiego, a przez to również korzystanie z podręczników i innej literatury prawniczej.

Adresaci:
Słownik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji jako pomoc dydaktyczna, a także dla wszystkich innych osób wykonujących zawody prawnicze lub interesujących się prawem.