Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Etyka w systemie edukacji w Polsce
Autorzy: Antoni Jeżowski, Joanna Madalińska-Michalak, Szymon Więsław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381075749
Stron: 375
Kod ksi: ABCD-84128*
Cena:
49.00 zł
Opis książki
Autorzy publikacji prezentując obraz nauczania etyki w polskich szkołach skupili się na kwestiach:
- etyki jako przedmiotu nauczania w szkołach: podstawa programowa, cele kształcenia, prowadzenie lekcji, etyka a religia
- wykonywania zawodu nauczyciela etyki: charakterystyka, kształcenie i ocena pracy,
- miejsca etyki w systemie edukacji w Polsce oraz czynników wspierających i ograniczających nauczanie etyki.

Podstawą zaprezentowanych w książce rozważań są przeprowadzone wyniki ogólnopolskich badań wśród nauczycieli etyki szkół różnego typu i stopnia edukacji, które zostały zrealizowane w latach 2015-2016 r.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli etyki, dyrektorów szkół, pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz pracowników nadzoru pedagogicznego. Zainteresuje również naukowców zajmujących się problematyką szkoły, procesami nauczania i uczenia się w szkole, a także studentów pedagogiki, filozofii i kierunków nauczycielskich.