Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Szczególne formy spółek
Autorzy: Andrzej Kidyba
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381072533
Stron: 1426
Kod ksi: WOLT-1727*
Cena:
239.00 zł
Opis książki
Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy problematykę szczególnych typów spółek akcyjnych, w którym wyjaśniono specyfikę zdecydowanej większości z nich.

W publikacji wiele miejsca poświęcono wskazaniu cech je charakteryzujących i omówieniu zagadnień wyróżniających dany typ spółki szczególnej, dotyczących:
- jej utworzenia,
- przedmiotu działalności,
- akcji i obrotu nimi,
- stosunków majątkowych,
- zasad działania jej organów,
- nadzoru nad jej działalnością,
- rozwiązania spółki.

W publikacji zaprezentowano następujące typy szczególnych spółek akcyjnych:
- publiczne,
- Skarbu Państwa,
- bankowe,
- ubezpieczeniowe,
- portowe,
- towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
- emerytalne,
- biura informacji gospodarczej,
- prowadzące działalność w zakresie niektórych gier hazardowych.

Autorami opracowania są specjaliści prawa handlowego - pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków, w tym dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów, jak i teoretyków prawa.