Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Gatunki w mediach. Tom 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: zbiorowa praca
Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydawnictwo
ISBN: 9788377849675
Stron: 489
Kod ksi: UMCS-10181
Cena:
50.40 zł
Opis książki
Niniejsza książka jest ósmą z serii „Współczesne media”. [...] Trzon publikacji stanowią teksty wygłoszone podczas konferencji „Współczesne media – gatunki w mediach” zorganizowanej w kwietniu 2016 roku przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii z okazji Jubileuszu XL-lecia pracy naukowej Profesor Marii Wojtak. [...] Zarówno konferencja, jak i publikacja powstała na jej bazie zostały przez nas pomyślane jako formy uczczenia Jubileuszu wybitnej badaczki języka mediów, której prace są ważnym punktem odniesienia dla środowiska badaczy gatunków, w tym także gatunków medialnych. (Szczególny charakter tej publikacji sygnalizuje jej podtytuł: Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak). [Ze Wstępu Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura]