Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Generalizacja map statystycznych
Autorzy: Paweł Cebrykow
Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydawnictwo
ISBN: 9788377849774
Stron: 142
Kod ksi: UMCS-1015
Cena:
31.50 zł
Opis książki
Zagadnienie generalizacji map statystycznych jest stosunkowo rzadko przedmiotem zainteresowania kartografów. Głównym nurtem badań generalizacyjnych są mapy ogólnogeograficzne, a szczególnie mapy topograficzne. [...] Podjęcie przez dr. Pawła Cebrykowa tematu generalizacji map statystycznych, opracowanie i przedstawienie w recenzowanej pracy modelu generalizacji tego rodzaju map uważam za decyzję potrzebną i odważną. Potrzebną, gdyż pozwala nam lepiej zrozumieć formy graficzne zwane kartograficznymi metodami prezentacji, a odważną, bo nasza wiedza i literatura na ten właśnie temat są dość ubogie. W opracowaniu Autor prezentuje interesujące poglądy na relacje między kartograficznymi metodami prezentacji. [...] twórczo rozwinął ideę prof. L. Ratajskiego. [...]. Zapewne wywoła ono tak potrzebną wśród kartografów dyskusję na temat metod kartograficznych, ich wzajemnych relacji i właściwości. [Z recenzji dr. hab. Jacka Pasławskiego]