Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Rozliczenia w praktyce handlu zagranicznego
Autorzy: Danuta Marciniak-Neider
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
ISBN: 9788320822731
Stron: 325
Kod ksi: PWEW-00828*
Cena:
64.90 zł
Opis książki
Publikacja przedstawia:
- organizację bankowej obsługi handlu zagranicznego;
- współpracę banków w Polsce z bankami zagranicznymi w celu realizacji dyspozycji płatniczych klientów, szczególnie w ramach organizacji i komunikacji SWIFT;
- metody i sposoby realizacji płatności, że szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
- dokumentowe formy zapłaty, ze szczególnym uwzględnieniem akredytywy oraz sposoby zabezpieczania płatności;
- instrumenty i techniki finansowania handlu zagranicznego oraz ich wykorzystanie do zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie.