Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Instrumenty pochodne rozliczane w sposób scentralizowany
Autorzy: Ilona Fałat-Kilijańska, Jacek Karwowski, Jacek Pieczonka, Robert Poskart
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
ISBN: 9788320822601
Stron: 263
Kod ksi: PWEW-00827*
Cena:
64.90 zł
Opis książki
Autorzy przedstawili możliwości zastosowań derywatów na rynkach finansowych oraz wskazali rolę, jaką odgrywają tam partnerzy centralni, zwiększający bezpieczeństwo obrotu. Pokazano jednocześnie praktyczne przykłady odnoszące się do transakcji forward, futures, różnic kursowych (CFD), swapowych i opcyjnych. Poszczególne rozdziały dotyczą: istoty instrumentów pochodnych oraz sposobów rozliczeń transakcji zawieranych na rynkach derywatów, najważniejszych obecnie rodzajów transakcji na rynkach finansowych (forward, swapów, opcji), praktyki funkcjonowania najważniejszych partnerów pochodnych, ujęcia rachunkowego i podatkowego derywatów.

Książka jest przeznaczona dla osób profesjonalnie związanych z rynkami finansowymi, a także badaczy funkcjonowania tych rynków oraz studentów kierunków ekonomicznych.