Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Demokracja Współczesna. Wymiar Polski i międzynarodowy
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Jerzy Kornaś, Łukasz Danel
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788380196582
Stron: 519
Kod ksi: MARS-0822
Cena:
48.25 zł
Opis książki
Demokracja jest formą rządów szczególnie złożoną i wymagającą nieustannego doskonalenia oraz podmiotowej partycypacji obywateli. Ponadto formy, procedury i instytucje demokratyczne nie są dane raz na zawsze, ale zagrożone są często instrumentalizacją i populizmem, co sprawia, że w sprzyjającym środowisku społeczno-politycznym i międzynarodowym mogą ulec destrukcji. Przykładów na to dostarcza już nie tylko XX-wieczna Europa: faszyzm, autorytaryzm, stalinizm i hitleryzm, ale takie zagrożenia współczesne, jak: jednowymiarowa globalizacja, pogłębiające się nierówności społeczne, terroryzm międzynarodowy, lokalne, regionalne wojny i interwencje zewnętrzne czy procesy biurokratyzacji państw demokratycznych.

Ze Wstępu