Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Redundancja w tekście prawnym
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Maciej Kłodawski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788380196742
Stron: 281
Kod ksi: MARS-0821
Cena:
36.15 zł
Opis książki
Książka dotyczy zagadnienia istotnego zarówno z punktu widzenia teorii legislacji, jak i teorii interpretacji prawa. Zagadnienie to ma także istotne aspekty praktyczne. Jest to pierwsze polskie monograficzne opracowanie problematyki redundancji tekstu prawnego.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Tomasza Gizbert-Studnickiego (Uniwersytet Jagielloński)

Praca usytuowana jest na pograniczu lingwistyki i teorii prawa. [..] należy mieć na względzie jej nowatorski charakter, gdyż zagadnienie redundancji polskiego tekstu prawnego nie było omawiane w polskiej literaturze teoretycznoprawnej. Taka nowa analiza mogła być przeprowadzona tylko w warunkach przyjęcia określonych założeń idealizacyjnych. Autor zmuszony był do sięgnięcia do i dokonania wyboru literatury ściśle lingwistycznej, co wymagało od niego pozyskania dodatkowych, nieprawniczych kompetencji.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Malinowskiego (Uniwersytet Warszawski)