Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Wprowadzenie do prawa wspólnotowego po traktacie amsterdamskim
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Katarzyna Myszona
Wydawnictwo: Iuris Polskie Wydawnictwo Prawnicze Sp.z o.o.
ISBN: 839134505X
Stron: 140
Kod ksi: IURI-0103
Cena:
29.40 zł
Opis książki
Skrypt stanowi wprowadzenie do prawa wspólnotowego. Zawiera opis najważniejszych instytucji wspólnot europejskich oraz wspólnotowego porządku prawnego.
Wskazuje zmiany wprowadzone w prawie europejskim przez Traktat Amsterdamski.
Zawiera informacje dotyczące drogi Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.