Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Dwa wątki
Autorzy: Mieczys?aw D?browski
Wydawnictwo: Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy W?odzimierz Ulicki
ISBN: 9788380170582
Stron: 324
Kod ksi: ELIP-1750
Cena:
37.80 zł
Opis książki
Znakomite obeznanie z najnowszą światową literaturą przedmiotu związaną z problematyką antropologiczną i tożsamościową (wspomnę choćby krytykę postkolonialną, refleksję spod znaku zwrotu spacjalnego, czy koncepcje genderowe) – to cecha charakterystyczna warsztatu Dąbrowskiego. […]. To właśnie połączenie innowacyjnej na naszym gruncie badawczym teoretyzacji, z bogatą erudycją, a także umiejętnością traktowania literatury jako dyskursu ważnego i poważnego, podejmującego kwestie znaczące dla egzystencji jednostek i wspólnot – decyduje o sukcesie hermeneutyki autora. Do tego wypada dodać wzrok i słuch wytrawnego czytelnika i interpretatora, umiejętnie przełączającego rejestr własnego dyskursu od mikroanalizy po syntetyzujące uogólnienia. /z recenzji prof. UW dr hab. Michała Kuziak/