Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej
Autorzy: Anna Janus-Sitarz
Wydawnictwo: Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
ISBN: 9788324216840
Stron: 397
Kod ksi: UNIV-2315
Cena:
40.01 zł
Opis książki
Autorzy kolejnego tomu z serii „Edukacja nauczycielska polonisty” wyjaśniają psychologiczne aspekty kreatywności człowieka, wskazują na potencjał szkoły w kształtowaniu twórczej postawy młodych ludzi, przyglądają się fenomenowi twórczości artystycznej i obecności artysty w dziele. Oddzielną część rozważań poświęcają prezentacji konkretnych sposobów rozwijania kreatywności ucznia na lekcjach języka polskiego. Głos w tej książce został oddany także nauczycielom praktykom, dzielącym się swoim doświadczeniem w realizacji nauczycielskich i uczniowskich zespołowych projektów edukacyjnych w ramach kształcenia polonistycznego.