Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Biznes a ochrona konkurencji
Autorzy: Anna Fornalczyk
Wydawnictwo: ABC Sp.z o.o. Dom Wydawniczy
ISBN: 9788326437878
Stron: 231
Kod ksi: ABCD-19530/2
Cena:
69.00 zł
Opis książki


W książce omówiono biznesowe skutki regulacji w dziedzinie prawa konkurencji. Zaprezentowano najnowszy stan prawny i faktyczny w zakresie percepcji i stosowania prawa konkurencji. Czytelnicy znajdą tu odpowiedzi na wiele ważnych pytań, m.in.:

Jak rozwijać biznes, aby nie popaść w konflikt z prawem konkurencji?
Jak budować przewagę konkurencyjną firmy, aby nie spotkać się z zarzutem nadużywania dominującej pozycji na rynku?
Jakie zapisy porozumień, konieczne z biznesowego punktu widzenia, nie będą sprzeczne z prawem konkurencji?
Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pożądana fuzja lub przejęcie nie spotkały się z negatywną opinią organu antymonopolowego?Drugie wydanie publikacji zostało uzupełnione o antymonopolową analizę rekomendacji marketingowych Ph. Kotlera. Autorka szczegółowo omówiła też takie kwestie, jak antykonkurencyjne znaczenie pionowych porozumień między przedsiębiorstwami oraz analizy rynkowe w prewencyjnej kontroli koncentracji. Ilustrację zastosowań regulacji antymonopolowych w praktyce stanowią liczne studia przypadków.

Książka powstała na podstawie doświadczeń autorki zdobytych w pracy na stanowisku doradcy antymonopolowego dużych firm polskich i zagranicznych oraz podczas tworzenia Urzędu Antymonopolowego i kierowania jego pracami w pierwszym okresie polskiej transformacji.

Adresaci:
Opracowanie skierowane jest do studentów kierunków zarządzania oraz czytelników zainteresowanych prowadzeniem biznesu, pragnących uniknąć konfliktu z prawem konkurencji.

Wydrukuj informację