Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Karta nauczyciela Komentarz
Autorzy: Andrzej Bara?ski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788326438479
Stron: 558
Kod ksi: WOLT-2024/7
Cena:
99.00 zł
Opis książki
Komentarz jest dziełem specjalistów - radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w obsłudze prawnej administracji oświatowej, a także praktykę w przygotowywaniu rozwiązań legislacyjnych oraz stosowaniu i interpretowaniu przepisów prawa oświatowego.

Oddajemy do rąk czytelników siódme wydanie komentarza do ustawy - Karta nauczyciela. Publikacja stanowi dogłębną analizę praw i obowiązków nauczycieli. Szczególnie dużo miejsca poświęcono wyjaśnieniu przepisów, których stosowanie w praktyce powoduje wątpliwości interpretacyjne. Omówiono także nowe rozwiązania prawne wprowadzane w kolejnych nowelizacjach Karty, w tym m.in. sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Komentarz zawiera bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które pozwoli na uniknięcie konsekwencji nieprawidłowego postępowania przez pracodawców przy załatwianiu spraw pracowniczych.

Dodatkowo w publikacji znajduje się kompletny wykaz aktów wykonawczych do ustawy.

Adresaci:
Komentarz stanowi nieocenione źródło wiedzy dla kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich innych osób i instytucji zajmujących się problematyką oświatową.