Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kodeks pracy Komentarz
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788326407819
Stron: 1451
Kod ksi: WOLT-6816
Cena:
259.00 zł
Opis książki
Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w kodeksie pracy.

W opracowaniu omówiono przepisy kodeksu pracy dotyczace m.in.:

nawiazania i ustania stosunku pracy,
urlopów pracowniczych,
wynagrodzen,
zakazu dyskryminacji,
czasu pracy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Książka uwzględnia starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz literaturę prawa pracy. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z oryginalną argumentacją prawniczą, przydatna zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa pracy. W korzystaniu z komentarza pomoże szczegółowy indeks rzeczowy.

Autorami komentarza są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa pracy z różnych ośrodków naukowych w całym kraju.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków, a wiec sędziów, adwokatów, radców prawnych, kierowników i pracowników działów personalnych firm, związkowców. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa pracy, studentów prawa i administracji oraz aplikantów.

Autorzy:
Krzysztof W. Baran (redakcja naukowa)
Bolesław M. Ćwiertniak
Sławomir Driczinski
Zbigniew Góral
Anna Kosut
Wiesław Perdeus,
Jan Piątkowski
Michał Skąpski,
Monika Tomaszewska
Mirosław Włodarczyk,
Teresa Wyka