Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Autorzy: Ma?gorzata Grego-Hoffmann
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788326438943
Stron: 434
Kod ksi: WOLT-8336*
Cena:
109.00 zł
Opis książki
Monografia stanowi kompleksowa analizę roli pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorka przedstawia w szczególności istotę zastępstwa w procesie sądowoadministracyjnym wykonywanego przez pełnomocników profesjonalnych i quasi-profesjonalnych, umocowanych do działania przez strony tego postępowania, a także działających w ramach prawa pomocy, jak również pełnomocników nieprofesjonalnych.

W książce zaprezentowano m.in. problem ustanowienia pełnomocnika, kwestie prawidłowego umocowania, zakresu pełnomocnictwa, scharakteryzowano pozycje poszczególnych pełnomocników w procesie, a także opisano sposoby ustania stosunku pełnomocnictwa. Rozważania odnośnie do pozycji pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym poparte zostały analiza poglądów doktryny, a także orzecznictwa. W monografii przytoczono ponad pól tysiąca orzeczeń sądowych, co nadaje jej niezwykle praktyczny wymiar.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do pracowników naukowych, praktyków zawodowo zajmujących się reprezentacja przed sadami administracyjnymi, a także aplikantów oraz studentów prawa i administracji. Opracowanie może również okazać się pomocne osobom, które występują przed sądem w charakterze pełnomocników nieprofesjonalnych.