Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Dane osobowe w obrocie tradycyjnym i elektronicznym Praktyczne problemy
Autorzy: Andrzej Krasuski
Wydawnictwo: ABC Sp.z o.o. Dom Wydawniczy
ISBN: 9788326407918
Stron: 370
Kod ksi: ABCD-84072
Cena:
69.00 zł
Opis książki
W publikacji przedstawiono zagadnienia przetwarzania danych osobowych zarówno w obrocie tradycyjnym, jak i z wykorzystaniem internetu, w szczególności dotyczące:

uprawnień kontrolnych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
przekazywania danych osobowych do państw trzecich,
zakresu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Atutem pracy jest zamieszczenie w niej kazusów, których źródłem są sprawy z zakresu ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, zaczerpnięte z orzecznictwa sądów polskich i rozstrzygnięć organów regulacyjnych, m.in. publikowanych decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, oraz zaleceń i opinii, w tym opinii Grupy Roboczej. Analiza różnych stanów faktycznych pozwoli czytelnikowi na bardziej wnikliwe zapoznanie się z danym zagadnieniem.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, administratorów bezpieczeństwa informacji, prawników oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o problemach praktycznych związanych z zastosowaniem przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.