Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Międzynarodowe stosunki polityczne
Autorzy: Przemys?aw Deszczy?ski
Wydawnictwo: Wy?sza Szko?a Bankowa w Poznaniu
ISBN: 9788372053091
Stron: 186
Kod ksi: WSZB-4324
Cena:
29.40 zł
Opis książki
Przemysław Deszczyński – profesor tytularny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalność: stosunki międzynarodowe, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dwukrotny stypendysta Fundacji im. Friedricha Eberta, wykładowca Ost-West Kolleg w Kolonii oraz polskich uczelni – Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor, współautor lub redaktor blisko 150 publikacji dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, systemów politycznych, public relations (m.in. autor Europejskich systemów politycznych [2008], redaktor: „Zeszytów Naukowych WSB w Poznaniu” nr 23/2009 pt. Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy oraz książek Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych [2010] i Globalization [2011]).

Międzynarodowe stosunki polityczne są kolejnym podręcznikiem autora, wzbogacającym dorobek naukowy i dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w ramach kierunku stosunki międzynarodowe. Podręcznik składa się z dwóch części. Pierwsza jest poświęcona systemowi międzynarodowych stosunków politycznych w ujęciu teoretycznym i poszerzona o egzemplifikację objaśnianych pojęć i zjawisk. Część druga dotyczy podmiotów uczestniczących w stosunkach międzynarodowych. Zawiera ważne i aktualne zagadnienia, niedostatecznie prezentowane lub niedoceniane w dostępnych podręcznikach z zakresu stosunków międzynarodowych. Publikacja polecana jest przede wszystkim studentom stosunków międzynarodowych, a także politologii, ekonomii i prawa.