Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Poznań we wczesnym Średniowieczu Tom 7
Autorzy: Hanna Kocka
Wydawnictwo: Pozna?skie Wydawnictwo Sp.z o.o.
ISBN: 8371778964
Stron: 227
Kod ksi: WPZN-2207
Cena:
48.00 zł
Opis książki
Przed trzydziestu laty ukazał się drukiem ostatni tom pracy zbiorowej pt.: Poznań we wczesnym średniowieczu, redagowanej przez Witolda Hensla (tom IV wraz z Janem Żakiem). Opracowanie to stanowi do dziś nieocenione źródło do studiów nad początkami poznańskiego grodu i późniejszymi dziejami Ostrowa Tumskiego. Jego poszczególne tomy prezentują wyniki badań wykopaliskowych, rozpoczętych w 1938 roku i prowadzonych ze szczególnym nasileniem w latach 50. I 60. XX wieku, odnoszące się zarówno do wczesnego średniowiecza, jak i do czasów późniejszych.