Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Współczesne media Kryzys w mediach. Tom 1-2
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej Wydawnictwo
ISBN: 9788377841389
Stron: 0
Kod ksi: UMCS-5476
Cena:
63.00 zł
Opis książki
Struktura publikacjiWspółczesne media - kryzys w mediach" uwzględnia zarówno specyfikę zawartego w tytule zagadnienia, jak i to, że stało się ono przedmiotem analiz przeprowadzanych przez badaczy różnych dyscyplin naukowych - m.in. politologów, prawników i językoznawców, która towielogłosowość" pozwala na zobaczenie zjawiska z różnych perspektyw badawczych. Media są - z jednej strony - podmiotem odpowiedzialnym za kształtowanie obrazu kryzysu w ogóle oraz obrazu poszczególnych jego przejawów. Z drugiej zaś, są przedmiotem oddziaływania czynników, które kryzys wywołują. Dzięki tej monografii Czytelnik otrzyma argumenty potwierdzające tezę, że media są rodzajem kodu komunikacyjnego, za pomocą którego tworzony jest obraz kryzysu oraz obraz sytuacji uznawanych za kryzysowe. A także odnajdzie odpowiedź na pytania dotyczące diagnozowanego współcześnie kryzysu funkcjonowania mediów.