Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej
Autorzy: Agnieszka Lewicka-Zelent
Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej Wydawnictwo
ISBN: 9788377841396
Stron: 129
Kod ksi: UMCS-0821
Cena:
27.30 zł
Opis książki
Od wielu lat poszukuje się sposobów przeciwdziałania przemocy szkolnej. Jedną z metod pracy z młodymi ludźmi Autorka przedstawiła właśnie w tej książce, która ma równocześnie wymiar poznawczy i praktyczny. Agnieszka Lewicka-Zelent nie ogranicza się do teoretycznych rozważań na temat lęku i przemocy, ale prezentuje fragment prowadzonego oddziaływania o charakterze wychowawczym. Dzięki ewaluacji programu "Mediacja w szkole" możliwe było empiryczne wskazanie skuteczności warsztatu mediacyjnego realizowanego w grupie młodzieży gimnazjalnej. Pomysł przeprowadzenia zajęć mediacyjnych stanowi rezultat zintegrowania kompetencji mediacyjnych i pedagogicznych autorki, która uważa, że założenia mediacji sądowych można z powodzeniem wykorzystywać do minimalizowania zjawiska przemocy w szkole.