Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Postępowanie administracyjne Testy
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Wojciech Pi?tek, Aleksandra Czajka, Jan Olszanowski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788376204017
Stron: 180
Kod ksi: LNPW-9511*
Cena:
29.00 zł
Opis książki
Postępowanie administracyjne. Testy to publikacja przygotowana specjalnie z myślą o stu-dentach, którzy w toku studiów przystępują do egzaminów z przedmiotów: postępowanie administracyjne, postępowanie przed sądem administracyjnym, postępowanie egzekucyjne w administracji. Książka zawiera ponad 450 pytań testowych jednokrotnego wyboru podzielonych na pięć części: europeizacja postępowania administracyjnego i postępowania sądo-woadministracyjnego, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola administracji, administracyjne postępowanie egzekucyjne oraz postępowania administracyjne szczególne. W celu weryfikacji poprawności udzielanych odpowiedzi na końcu poszczególnych części zamieszczono te właściwe wraz z odwołaniem do poszczególnych aktów prawnych oraz podręcznika autorstwa Katarzyny Celińskiej-Grzegorczyk, Romana Hausera, Wojciecha Sawczyna oraz Andrzeja Skoczylasa pt. Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji (LexisNexis, Warszawa 2009).