Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

System jakości produktów rolnictwa ekologicznego Aspekty prawne
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Katarzyna Le?kiewicz
Wydawnictwo: Iuris Polskie Wydawnictwo Prawnicze Sp.z o.o.
ISBN: 9788389363916
Stron: 193
Kod ksi: IURI-2003*
Cena:
19.95 zł
Opis książki
Z recenzji Prof. UAM dr hab. Andrzeja Zielińskiego:
"Postęp cywilizacyjny w tym jego negatywne następstwa już doprowadziły i zapewne będą wywierały dalszy wpływ na zmianę mentalności społeczeństwa oraz praktyczny, wymierny stosunek do ekologicznych sposobów gospodarowania i produkowania. Dzisiaj istotnym ograniczeniem popytu na produkty rolnictwa ekologicznego jest ich relatywnie wysoka cena i niestety niedostateczna wiedza polskiego konsumenta o produktach ekologicznych, nie mówiąc o ich jakości. (...) Metoda badawcza i tzw. warsztat są absolutnie poprawne i należy się do nich odnieść z uznaniem. Podjęte problemy zostały rozwinięte poprzez dogmatyczną analizę prawa polskiego i wspólnotowego. W niektórych fragmentach wykorzystano badania prawno-porównawcze. (...) W rozprawie Autorka starannie wykorzystała literaturę przedmiotu jak i prace interdyscyplinarne." "Recenzowana praca jest liczącym się opracowaniem prawniczym o dużej doniosłości gospodarczo-społecznej."

Z recenzji Prof. UW dr hab. Małgorzaty Korzyckiej-Iwanow:
"(...) Zagadnienie badawcze dotyczące zgodności stosowanej metody produkcji ekologicznej z wymogami określonymi w prawie jest bardzo istotne z różnych względów. Przede wszystkim jest ważnym głosem w dyskusji nad oddziaływaniem prawa na jakość produktu. Ma również ważne znaczenie dla funkcjonowania rolnictwa ekologicznego, a zatem, dla praktyki stosowania prawa (...) wypełnia jednocześnie poważną lukę w polskiej literaturze prawniczej, wobec braku całościowego opracowania tematyki jakości produktów rolnictwa ekologicznego"
Publikacja jest zmienioną wersją pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Romana Budzinowskiego, Kierownika Katedry Prawa Rolnego, Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.