Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Efektywność corporate governance w Polsce
Autorzy: Mariusz Baranowski
Wydawnictwo: Wy?sza Szko?a Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Wydawnictwo
ISBN: 9788387653859
Stron: 216
Kod ksi: WSNH-X0133
Cena:
60.60 zł
Opis książki
Książka pt. „Efektywność corporate governance w Polsce. Socjologiczno-ekonomiczna analiza spółek giełdowych” jest poświęcona problematyce nadzoru korporacyjnego w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zasadniczy problem badawczy podjęty w tej pracy dotyczy kwestii ekonomicznej efektywności dwóch typów spółek: tzw. spółek właścicielskich i menedżerskich. Szczegółowe hipotezy zbudowane na podstawie teorii praw własności, zostały statystycznie sprawdzone na podstawie danych z lat 2006 – 2009.