Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Usługi bankowe Podstawowe zagadnienia
Autorzy: Maria Golec
Wydawnictwo: Wy?sza Szko?a Bankowa w Poznaniu
ISBN: 8372053053
Stron: 185
Kod ksi: WSZB-2805
Cena:
30.45 zł
Opis książki
Książka zawiera charakterystykę najważniejszych, klasycznych usług oferowanych przez banki klientom.
W publikacji przedstawiono ekonomiczne skutki korzystania przez klientów z usług depozytowych, kredytowych
i płatniczych banków oraz omówiono ich funkcjonalność.
Aby rozpatrywane zagadnienia były bardziej przystępne, uzupełniono je przykładami oraz prostymi kalkulacjami finansowymi.

Publikacja jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych specjalizujących się w finansach
i bankowości oraz osób zainteresowanych tematyką usług bankowych.