Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Statystyka Teoria i zastosowanie
Autorzy: Walentyna Ignatczyk, Maria Chromi?ska
Wydawnictwo: Wy?sza Szko?a Bankowa w Poznaniu
ISBN: 8372052042
Stron: 339
Kod ksi: WSZB-3401/3
Cena:
39.90 zł
Opis książki
W podręczniku Statystyka. Teoria i zastosowanie, opracowanym w ujęciu deterministycznym, ukazano metody procesu badania statystycznego umożliwiające wykrywanie prawidłowości struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych.
W celu egzemplifikacji przedstawionych metod podano przykłady i zadania dotyczące różnych sfer życia społeczno-ekonomicznego. Ponadto, aby umożliwić Czytelnikowi weryfikację umiejętności stosowania poznanych narzędzi badawczych, w książce zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiązania.
Podręcznik jest efektem wieloletnich wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez Autorki w poznańskich uczelniach ekonomicznych.
Książka może być przydatna dla studentów studiów magisterskich i licencjackich, a także praktyków, dla których w warunkach gospodarki rynkowej znajomość metod statystycznych i umiejętność ich stosowania staje się niezbędna.