Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Dobry start. Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3–5-letnich.
Autorzy: Marta Bogdanowicz, Ma?gorzata Bara?ska, Ewa Jakacka
Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo - Józef Cz??cik
ISBN: 8371342752
Stron: 32
Kod ksi: HARM-1231
Cena:
5.00 zł
Opis książki
Celami programu wychowania przedszkolnego dla dzieci 3–5-letnich Dobry start są wszechstronny rozwój dziecka i osiągnięcie przez nie pełnej dojrzałości szkolnej. Realizuje je Metoda Dobrego Startu, na której opiera się przedstawiany program. Zawiera on:
– charakterystykę rozwoju dziecka w wieku 3–5 lat;
– listę symptomów, które mogą świadczyć o istnieniu u dziecka parcjalnych deficytów rozwojowych;
– opis Metody Dobrego Startu w odniesieniu do pracy z dziećmi 3–5-letnimi;
– zadania edukacyjne podejmowane w pracy z dzieckiem;
– opis umiejętności dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 0.