Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ekonomika Część 2
Autorzy: Marian Pietraszewski, Krzysztof Potoczny, Krystyna Strzelecka
Wydawnictwo: Empi2 Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa S.C.
ISBN: 9788362325115
Stron: 258
Kod ksi: EMPI-01402
Cena:
26.00 zł
Opis książki
Podręcznik opracowano na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty, nr 341[02]/MEN/2008.05.20. W podręczniku cz. 2 omówiono: ubezpieczenia, politykę personalną przedsiębiorstwa, gospodarowanie finansami, rolę i znaczenia kontroli. Każdy rozdział kończy się zadaniami do przemyślenia i dyskusji. Przykłady oraz wzory pozwalają lepiej i skuteczniej zrozumieć materiał lekcyjny. Podręcznik dopuszczony w 2010 roku przez MEN do użytku szkolnego. Nr ewidencyjny w wykazie 13/2010