Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową
Autorzy: Adam Szpunar
Wydawnictwo: Branta Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.
ISBN: 8386605472
Stron: 255
Kod ksi: BRAN-2902
Cena:
18.90 zł
Opis książki
W książce znajdziemy: prawo porównawcze, pojęcie szkody niemajątkowej, funkcje, fakultatywność, zadośćuczynienie, formy zadośćuczynienia, naruszenie dóbr osobistych, naruszenie innych dóbr, zagadnienia szczególne - prawo autorskie, prawo wynalazcze, zadośćuczynienie w razie niesłusznego skazania, zatrzymania.