Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
Schudnij z dietą strukturalną. Dietetyczne przepisy to poradnik kulinarny odkrywający tajniki ekspresowego przyrządzania pysznych niskokalorycznych dań, które pozwalają szybko i trwale schudn...
49.90 zł
Dziewiąty tom zmagań znakomitej komisarz Malin Fors! Jest noc. Malin Fors stoi jak skamieniała. Nie wie, jak się tu znalazła… Przed nią na ziemi leżą zwęglone zwłoki kobiety. Wczesny wrze...
39.90 zł
Nominowana do Nagrody Bookera powieść ukazująca prawdziwe oblicze współczesnych Indii Pociągiem z Kalkuty podróżuje ekscentryczna dziewczyna z kolorowymi nitkami we włosach oraz złotem i...
36.90 zł
Starsza aspirant Agata Górska rozpoczyna prywatne śledztwo w tajemnicy przed przełożonymi, gdy okazuje się, że śmierć jej koleżanki, Leny, nie była przypadkowa. Jedynym tropem jest tajemnicz...
36.90 zł
Wspaniała opowieść, w której współczesne życie przeplata się z burzliwą historią. Mięty przed wojną należały do pradziadków Anny, lecz okupacja pozbawiła rodzinę majątku. Anna, mi...
36.90 zł
Katherine Zoepf, amerykańska dziennikarka, przedstawia muzułmanki z zupełnie innej strony. Pokazuje, że pod burkami i hidżabami kryją się silne i odważne kobiety, którym niestraszny skostnia...
36.90 zł
Dzięki tej publikacji kadrowa może właściwie sporządzić świadectwo pracy po zmianach od 1 stycznia 2017 r. Będzie także wiedzieć, co oznacza w praktyce zasada, że od 1 stycznia 2017 r. świ...
69.00 zł
Książka "Kierowca w firmie - zarządzanie pracownikami i sprawy kadrowe" to poradnik kierowców i związanych z tym zawodem problemowych sytuacji. Pomaga wybrać najlepszy rodzaj rodzaj umowy, na po...
59.00 zł
"Firma transportowa krok po kroku - zarządzanie, finanse, ubezpieczenia" przyda się każdemu przedsiębiorcy transportowemu, którzy chcą sprawnie i ekonomicznie zarządzać swoją firmą. Dzięki...
59.00 zł
Publikacja skupia się na tym, co firma, zakład pracy musi zrobić, żeby móc przewozić towary albo pasażerów. Przedstawione zostały wszystkie warunki, których spełnienie jest gwarantem sukces...
59.00 zł
Książka przedstawia dość dobrze znane narzędzia Excel, ale skupia się na ich zaawansowanych możliwościach, których większość użytkowników nie zna. Pokazuje, jak można je wykorzystać w...
89.00 zł
Ordynacja podatkowa 2017. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów
49.00 zł
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej to specyficzna forma prawna prowadzenia działalności leczniczej, o statusie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres regulacji prawnych odnosz...
79.00 zł
Aby odpowiedzieć na pytanie, czy instytucja artystyczna lub instytucja kultury powinna stosować prewspółczynnik, przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, czy prowadzi działalność ona...
69.00 zł
Poradnik jest zbiorem wiedzy o tym, jak prawidłowo prowadzić kontrolę przepływów pieniężnych. Eksperci krok po kroku opisują każdy z elementów Cash flow, omawiają jego cel oraz istotę. Poz...
59.00 zł
Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - zakres koniecz...
99.00 zł
Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: - 7 października 2016 r. - ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronic...
63.00 zł
Podręcznik prezentuje kompletny wykład współczesnego polskiego prawa spadkowego. Punktem wyjścia dla jego konstrukcji jest dostrzeżenie potrzeby holistycznego opisu majątkowych konsekwencji śm...
69.00 zł
Zasady sporządzania pierwszej scentralizowanej deklaracji podatkowej przez JST i jednostki organizacyjne
149.00 zł
W monografii przedstawiono problematykę odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego. Analizie poddano przede wszystkim zadania i upraw...
99.00 zł
Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.: - źródeł oraz...
59.00 zł
"Myśl starożytna obejmuje w jednym tomie pełnię dziejów myśli starożytnej niechrześcijańskiej, a zarazem przedstawia ją w całym jej bogactwie, z niesłychaną logiką wywodu i przy zachowan...
50.00 zł
SPIS TREŚCI Wprowadzenie RIK TORFS Obecność krzyża w przestrzeni publicznej z perspektywy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka MICHAŁ RYNKOWSKI Krzyż i inne symbole religijne w pr...
30.00 zł
Część I Prawna ocena i postulaty zmian w zakresie szczegółowego prawa podatkowego - Krzysztof Lasiński-Sulecki Dyrektywa VAT - źródło uprawnień czy obowiązków podatników? - Piotr Po...
38.00 zł
Szyfry i strategie - Podejrzane podejrzenia - Kryzysy humanistyki - Rewaluacja czytania - Cztery przekroje - Prace cytowane KRYPTONIMICZNIE Na skraju (bez)sensu - Nicolas Abraham i Ma...
35.00 zł
W jaki sposób wszcząć e-postępowanie podatkowe? Jak przebiega procedura doręczenia elektronicznego i kiedy jest ono skuteczne? Kto może otrzymać e-dostęp do akt sprawy? Publikacja porusza k...
128.00 zł
Czy jest sens obrażać się na media? W jaki sposób korzystać z Facebooka, Twittera czy YouTube’a i sobie nie zaszkodzić? Jak nie zostać okrzykniętym przez dziennikarzy „chorym na antymedioz...
128.00 zł
Celem naukowo-badawczym niniejszej monografii jest przybliżenie odbiorcom zagadnień marketingu usług logistycznych, wskazanie jego istoty i specyfiki, uwarunkowań kierunków jego rozwoju, wykorzys...
69.00 zł
12.90 zł
Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z ak...
12.90 zł
Kolejne wydanie zbioru przepisów niezbędnych do kompleksowego zapoznania się ze współczesnym stanem prawnym w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Polecany zwłaszcza studentom. Na zawa...
9.90 zł
Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja zawi...
9.90 zł
Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uwzglę...
9.90 zł
Książka pt. Prawo samorządu terytorialnego stanowi zbiór trzech podstawowych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, tj. ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym i...
12.90 zł
Publikacja Ustawa o rachunkowości zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy, załączniki do ustawy oraz akty wykonawcze. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ g...
12.90 zł
Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy o finansach publicznych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale u...
12.90 zł
Najnowsze wydanie Taryfiaktora mandatów i punktów karnych zawiera aktualny wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadającą tym naruszeniom, wysokość grzywien określo...
14.90 zł
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.), ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 19...
189.00 zł
Czy Twoja firma jest przygotowana na obowiązkowe przesyłanie jednolitego pliku kontrolnego do urzędu skarbowego? Czy wiesz, jakie dane z systemu księgowego musisz obowiązkowo przekazać wraz...
157.50 zł
W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publiczn...
189.00 zł